Historia

Enligt flera historiker har Vetlanda en historia som sträcker sig tillbaka till 1000-talet. Staden växte då fram som en marknadsplats där även tinget var beläget. Från början var det enbart ett antal större gårdar på platsen och detta speglar sig även i dagens Vetlanda då namnet på gårdarna lever kvar i stadskärnan.

Vetlandas historiaTvå av de stora förändringar som skapat dagens Vetlanda är 60-talets ”rivningshets” samt hur viktig järnvägen varit.

På 60-talet revs stora delar av de äldre husen för att ge plats åt moderna och fina bostäder. Detta i likhet med väldigt många svenska städer. Det resulterade i att det idag inte finns speciellt många byggnader med någon lång historia kvar. Några av de mer kända byggnader som däremot fick stå kvar är Sparbankshuset samt Gamla Stadshuset. Däremot fyller dessa byggnader inte samma funktion som de en gång gjorde.

Det nya stadshuset invigdes 1970 men togs inte helt emot välkomnande av de boende i staden. Detta eftersom det är byggt i en modern och tidsenligt stil. Många anser att stadshuset sticker ut för mycket i den annars lilla och mysiga staden. Det är också orsaken till att man ofta kallar det för ”Babels torn” som syftar på det Bibliska torn som byggdes för att visa på människans storhet.

Det andra som tydligt förändrat staden är järnvägen. Redan på 1880-talet var det en stor järnvägsknut som sammanknöt både mindre och större orter i närheten. Av förklarliga skäl gav detta många arbetstillfällen och att många besökte orten. Idag är däremot inte staden längre denna knutpunkt och det är enbart några få tåg (godståg) som passerar.

Även om det är en lång historia bakom staden så tog det ända till år 1920 innan orten fick stadsprivilegier. Då bodde det ca 3000 personer på orten.

Från början var namnet på stadskommunen Vetlanda Köping. År 1920 togs så namnet Vetlanda Stad. År 1971 ombildades kommunerna och Vetlanda Stad ingick i Vetlanda Kommun där just Vetlanda är huvudort.

Sedan 1920-talet har befolkningstillväxten varit i genomsnitt 150 personer per år vilket gör att det idag bor ca 15000 personer i Vetlanda.

Kommentarer är stängda, men trackbacks och pingbacks är öppna.